Archive for the Uppgivna gnyn Category

Är det inte konstigt detta…

Posted in Uppgivna gnyn on 19 maj 2013 by swe52

…att hur man än slipar & lackar & slipar & lackar så har man ändå ett däck kvar att måla då man tror att man äntligen är klar?…