Archive for the In memoriam Category

En kompis till Kåre

Posted in In memoriam on 25 november 2011 by swe52

En kompis till Kåre är borta. En insändare i DN/Sthlm idag (av sign Bullen) föreslår att eken kan ha varit en av de ekar som Gustav Vasa lät plantera på Djurgården till förmån för framtida skeppsbyggnad. Kåre tror att det säkert kan ha varit så, och det är därför eken var en kompis till Kåre.

11 piketer och 50 poliser gick åt för att fälla en ek. Undrar om slussenmassakern kommer att drivas igenom på samma resolut preussiska vis den dag det beger sig?

Till minnet av en sommar

Posted in In memoriam on 20 september 2011 by swe52

plaskEn bra blöt en. Tidvis. Tack tack.