Arkiv för juni, 2011

Om lättja i hamnarne och om flygande skepp

Posted in Aktersurr, Geschichte on 11 juni 2011 by swe52

”Hvad sjöfarten är för en ståtelig sak!  kanske det mest undransvärde af alle de storverk, som människjans snille frambragdt. At i rörlige hus, i flytande casteller, på et förfärligt element, ända til de längst aflägsne verldsdelar, öfverfara de hiskeligaste djup, vore den dyrbaraste uppfinning, om icke så stort missbruk skedt af konsten at segla. Det är denna konsten som lärer at dirigera skepp, att nyttja, äfven tvinga vädren och hafvet. Denna konsten vinnes icke genom lättja i hamnarne, icke bland Hofvens prakt eller städers vällust, utan genom möda, arbete, faror och de prof til sjös. Om skarpsinnigheten en gång skulle hinna, at med flygande skepp (vaisseau volant) kunna genomfara luftens rymder, blir väl denna uppfinning som alt annat missbrukad. Emedlertid föreställer jag mig nöjet, at sittande i ett vingat hus, såsom i en carosse, garnerad med glas, kunna upplyftas från den låga jorden, och genom de uprörde luft-vågorne, öfver berg och sjöar, med hast styra fram til en efterlängtad ort.”

(Johan Fischerström; Utkast til Beskrifning Om Mälaren, 1785)

Minisemester

Posted in Aktersurr on 11 juni 2011 by swe52

Varför lämna hamnen när man kan stanna i hamnen?

Mast på – sommar här. Definitivt.

Posted in ...och alla djurena, Vårrusning on 07 juni 2011 by swe52

Masten på, närmare 30 grader varmt och luften är full av skriande tornseglare*. Nu börjar det likna sommar på riktigt!

    *) Till saken hör att tornseglares skrin troligtvis är det lyckligaste ljud undertecknad känner till.

Snöpligt slut för folka

Posted in Aktersurr on 05 juni 2011 by swe52

Så här skoj kan det vara att vara folkbåt i Heiligenhafen. Tänk att bli målad i obestämbart brunlila, få kornblå ruff och bli upphöjd till vad blott ett fåtal stollar möjligen skulle betrakta som ”konst”. Att i evighet flyta över minnenas ocean. På blå låtsasvågor. Disgrace, Heiligenhafen, Schande!

    (bilden benäget tjyvlånad av P Ahlbom som just varit över i England och hämtat en båt)

Närå. Mitt liv är inte bara båtar. Ibland är det kaniner också.

Posted in ...och alla djurena, Aktersnurr on 05 juni 2011 by swe52

 

Idag sitter en sån här i min trappuppgång. Inget konstigt med det. En kanin i en hatt. Kaniner brukar vara i hattar. Och jag tror inte ens det är just mig den vill åt, nödvändigtvis. Men jag måste ändå fråga: Kan du också se kaninen?